Regulament


Cu Arctic e profitabil sa reciclezi!

Perioada campaniei: 9 martie - 30 aprilie 2009


 

Promo 1
Promo 1

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Organizatorul Campaniei Promotionale “Cu Arctic e profitabil sa reciclezi” este ASOCIATIA ROMANA PENTRU RECICLARE - RoRec, societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Blvd. Ficusului, Nr. 40, Sector 1, RO 013975, Judec. sector 2 nr. 187/ PJ/ 2007, Reg.asociatii si fundatii nr. 88/2007, Raiffeisen Bank S.A.- Agentia Dorobanti, Cont IBAN RO84RZBR0000060009528161,

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"), obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

In campanie mai sunt implicati:
SC Arctic SA, cu sediul în Gaesti, Str 13 Decembrie nr 210, jud Dambovita , cod unic de inregistrare RO933930,nr. de inregistrare la Registrul Comertului J15/253/1991, cont de virament RO64BRDE160SV01407591600 deschis la BRD GSG Gaesti.

Partener SC Domo Retail SA , societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in str. Abatorului, nr.17, Targu Secuiesc, jud. Covasna, cod unic de inregistrare 6529672, numar de inregistrare la Registrul Comertului J14/958/1994, cont de virament RO66RZBR0000060001175330, deschis la RAIFFEISEN BANK, ag. Targu Secuiesc.


2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara la nivel national, in toate magazinele Domo si Technomarket care comercializeaza electrocasnice.(lista magazinelor participante la promotie se gaseste in anexa 3 a prezentului regulament).


3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 01 martie 2009 si se va incheia la 30 aprilie 2009.


4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data de 01 martie (prima zi a campaniei).


5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, consumatorul trebuie sa predea un echipament vechi* complet (parti componente constructive) fie la unul din centrele de colectare, fie la unul din magazinele participante la promotie, situatii in care primeste 150 RON (TVA inclus) discount la achizitionarea unui nou echipament frigorific/ masina de spalat marca Arctic. Consumatorul are si posibilitatea de a cumpara intai din unul din magazinele participante la promotie orice echipament frigorific/ masina de spalat marca Arctic, iar la livrarea produsului la domiciliul sau sa solicite preluarea unui echipament electrocasnic uzat. In acest caz consumatorul trebuie sa anunte, la momentul facturarii alternativa aleasa. Consumatorul va primi un discount de 150 RON din valoarea produsului achizitionat deja.
150 RON discount – predare la unul din centrele de colectare (vezi anexa 1).
Transportul echipamentului vechi pana la punctul de predare cade in sarcina consumatorului. Consumatorul va primi in schimb un Voucher de 150 RON discount (vezi anexa 2). Folosirea Voucher-ului de discount se poate face numai pe durata campaniei, pana la data de 30 aprilie 2009 (ultima zi a campaniei) inclusiv. Discountul se acorda la achizitia unui nou echipament frigorific/ masina de spalat marca Arctic din unul din magazinele Domo si Technomarket participante la promotie (anexa 3). Discountul se acorda direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului. Consumatorul trebuie sa anunte INAINTE de intocmirea facturii ca are un voucher de discount.
150 RON discount – predare la unul din magazinele participante la promotie (vezi anexa 3).
Transportul echipamentului vechi pana la magazin cade in sarcina consumatorului. Consumatorul va primi in schimb un Voucher de 150 RON discount (vezi anexa 2). Discountul se acorda la achizitia unui nou echipament frigorific/ masina de spalat marca Arctic din unul din magazinele Domo si Technomarket participante la promotie (anexa 3). Discountul se acorda direct pe factura si se aplica la valoarea de raft a produsului.

Prin *echipament vechi se inteleg: frigidere cu 1 usa, frigidere cu 2 usi, combine frigorifice, congelatoare, lazi frigorifice, vitrine frigorifice, masini spalat rufe,masini de spalat vase indiferent de marca.


6. DISTRIBUTIA VOUCHER-ELOR.

Vouchere-le sunt tiparite in 3 exemplare autocopiative. Fiecare set de Vouchere poarta aceeasi serie si numar.

La sfarsitul promotiei partenerul SC Domo Retail SA va colecta Voucherele din magazinele participante la promotie si va transmite catre Arctic exemplarul verde, el ramanand in posesia exemplarului roz. Pe baza Voucherelor predate se va face decontarea DOMO – Arctic – RoRec, precum si transferul aparatelor electrocasnice vechi colectate. Exemplarul alb va fi predat odata cu deseurile atat de la magazine cat si de la centrele de colectare, sub comanda RoRec.


7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:
Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
Sa predea un echipament vechi in oricare din situatiile mentionate la punctul 5
Sa achizitioneze in perioada promotiei un echipament frigorific/ masina de spalat marca Arctic


8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei si companiile implicate in organizarea ei nu îşi asumă răspunderea pentru:
Voucherele nefolosite pana la data de 30 aprilie 2009 (ultima zi)
Voucherele distruse sau completate incorect sau incomplet
Dovada de predare a echipamentului vechi il reprezinta Voucher-ul care trebuie sa fie corect completat, semnat si stampilat de cei care fac preluarea produsului uzat, conform situatiilor mentionate la punctul 5.
Predarea echipamentelor vechi de catre participanti unor persoane neautorizate de catre RoRec exonereaza Organizatorul si partenerii de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.
Organizatorul si partenerii nu vor fi responsabili de pierderea Voucherului de discount, de instrainarea lui si de prezentarea unor copii, deteriorate sau falsificate si nici nu va fi obligat sa acorde discountul pe baza unor astfel de Vouchere care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest Regulament pentru a fi validate.


9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.


10. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.


11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale “Cu Arctic e profitabil sa reciclezi” va fi disponibil in magazinele participante la promotie.ANEXA 1 - Centre Colectare Echipamente vechi

În perioada de desfăşurare a promoţiei, 1 Martie – 30 Aprilie 2009, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec pune la dispoziţia publicului următoarele locaţii pentru predarea aparaturii electrice uzate:
Puncte de colectare in campania “Arctic te invata sa reciclezi”:

Punct de  colectare Bucuresti 1 Str. Udricani nr 18, Program de lucru: L-S 8-22.00 Marcel Stancu 0720/389381
Punct de  colectare Bucuresti 2 Sos. Mihai Bravu nr 319, Program de lucru: L-S 8-22.00 pers contact Tecu Marin 0729526438 sau 0761/056997
Punct de colectare Bucuresti 3 Blvd. Iuliu Maniu nr  15, Sect. 6; pers de contact D-l  Dorobat 0788/404685 – L – S -9.00-20.00
Punct de  colectare Baia Mare Liceul Anghel Saligny- Str. Progresului nr. 43/ intrare Str. Scolii, Program de lucru: L-S 8-22.00 Pascu Vasile 0742/788377
Punct de  colectare Suceava Calea Unirii nr 31A, Program de lucru L-S 8-22 Iriciuc Titi 0745/606357
Punct de  colectare Cluj Calea Turzii nr. 2, program de lucru L-S 8-22 Mircea Marc 0752/266610
Punct de  colectare Ramnicu Valcea  str Crisan nr 16 - pers de contact Catalin Pirnea  0731/330515 sau Balescu Fernanda 0723/629142 – L-S -9.00-20.00
Punct de  colectare Braila str Ramnicu Sarat nr 123; pers de contact  Neacsu Emil tel 0754/669930 – L – S -9.00-20.00 
Punct de  colectare Brasov sos Cristianului nr 1-3 pers de contact Nicolae Vlasceanu 0729/166755 – L –S -9.00-20.00
Punct de  colectare Satu Mare Aleea Muresului CT 4  pers de contact Elena Marculescu - 0722/694541- L-S -9.00-20.00
Punct de  colectare Pitesti Cartier Razboieni strada Lacului PT713 – (Piata Razboieni) gest – Constantin Nicusor – 0721/376625 – L-V – 9.00-20.00
Punct de  colectare Resita str Fantanicilor nr 1 – pers resp Dan Giurici – 0728/134663 prog L-V -8.00-20.00
Punct de  colectare Tg-Jiu Calea Bucuresti nr 9 bis – pers resp Fasui Daniela – 0744/969719 – L-V – 10.00-18.00
Punct de  colectare Tg Mures   Loc.Vidrasau str Oros nr 1A jud Mures – pers de contact Feketes Crista  - 0752/244334 – L-V 8.00-18.00-  S -  09.00-13.00
Punct de  colectare Timisoara Str Sulina nr 6A, Timisoara, jud Timis – pers de cont – Strambeanu Nicolae 0256/306018- L-V 8.00-18.00-  S -  09.00-13.00
Punct de  colectare Sibiu Calea Surii Mici, Sibiu, jud Sibiu – pers de cont – Teodorescu Ovidiu – 0744/844417 - L-V 8.00-18.00-  S -  09.00-13.00
Punct de  colectare Iasi Dep Horpanzi sos Iasi km 10  – pers de contact Tofan Vasile – 0741/261237 - L-V 8.00-18.00-  S -  09.00-13.00
Punct de  colectare Bacau alea Moinesti nr 26 – pers de contact Botez Daniel – 0745/525834
Punct de  colectare Oradea str Clujului nr 58 A – pers de contact Popa Daniela ANA – 0731/372103
Punct de  colectare Craiova KLG EUROPE LOGISTICS Str.Calea Bucuresti,Nr.166 "Statiunea Didactica Banu Maracine" Craiova, Jud.Dolj M:0753 333 616 F:0251 435 114
Punct de colectare Focsani( SC CUP Focsani) str A. Saligny nr 11 – pers de contact – Dl Profiroiu 0732/122125; Programul de lucru : 10.00-18.00(L-V) S -10.00-12.00
Punct de  colectare Miercurea Ciuc (Computer Trade) str RET nr 85 – pers de contact –D-l Dezideriu -0743953101 Programul de lucru : 8.00-17.00(L-V) – S -9.00-12.00
Punct de  colectare Zalau str Fabricii nr 30/A , Zalau, jud Salaj – pers de contact – Hosu Ioan -0745/248468. Programul de lucru : 8.00-17.00(L-V) – S -9.00-12.00
Punct de  colectare Arad str Stefan cel Mare nr 36 – pers de contact – Dl Mistreanu 0720/467128- Program de lucru – L-S – 9.00-20.00.
Punct de  colectare Galati str Basarabiei nr 9 ( Tango Recycling) – pers responsabila – Craciun Nelu – tel 0741/641311 – Program de lucru L-S 8.00-16.30.
Punct de  colectare Hunedoara loc Pestisu Mare nr 346 ( la marginea orasului Hunedoara) – pers de contact Raduti Dan -0742/359553 sau 0254/714753 – prog de lucru L-V 8.00-16.00 S – 8.00-12.00
Punct de  colectare Bistrita str Ioan Caianu nr 4 – pers de cont – Serban Leontina – tel 0740/975545 sau 0263/234940 - prog de lucru L-V – 8.00-16.00 – S – 8.00-12.00.
De asemenea, predarea aparaturii electrice uzate se poate face direct la reciclator, la urmatoarele adrese:
Com. Jilava, Prel Sos. Giurgiului nr 33A. Program de lucru: L-S 7.30-19.00. Tel/ Fax: 004 021 457 06 50, Sorin 0728/849777 – STENA DTM
Loc. Darmanesti, Jud. Bacau, Cartier Salatruc, Str. Lacului, Nr. 1. Program de lucru: L-S 7.30-19.00. Tel/ Fax: 004 0234 356 808 – STENA DTM
Loc. Cimpenesti, Jud. Cluj, Com.Apahida (12 km de Cluj), Str. Borom, nr. 1. Program de lucru: L-S 7.30-19.00, Tel/ Fax: 004 0264 231263 - STENA DTM
Constanta, Str. Industriala nr. 9, programul de lucru L-V 8-17, S 8-13. Tel/Fax” (+40) 241586606; 586605; 481456- GREMLIN COMPUTER


ANEXA 2 - Voucher

Promo 1ANEXA 3 - Magazine participante promotie
DOMO SIGH. MARMATIEI 0262/318.866 Str. Traian, nr. 7
DOMO ZALAU 0260/616.202 Str. Mihai Viteazul, nr. 14
DOMO MARGHITA 0259/362.336 Str. Republicii, nr. 98
DOMO CAREI 0261/866.480 Calea Mihai Viteazu, nr. 14, parter
DOMO BAIA MARE 0262/219.891 Str. George Cosbuc, nr. 38
DOMO SATU MARE 0261/726.200 Drumul Careiului, nr.1/3
DOMO ORADEA 0259/451.880 Str. Ogorului Nr. 171, Galeriile Comerciale Real
DOMO ZALAU 0260/615.295 Str. SF. Vineri FN
DOMO LUGOJ 0256/336.168 B-dul 20 decembrie 1989, bl.9, parter
DOMO ARAD 0257/283.477 Str. Revolutiei Nr 102
DOMO TIMISOARA 0256/227.389 Calea Aradului Nr 56 A, complex Real
DOMO TIMISOARA 0256/447.542 Str. Gheorghe Lazar, nr. 26
DOMO TIMISOARA 0256/490.044 Str.Damschin Bojinca Nr. 2 si 4
DOMO ARAD 0257/338.320 Str. Banu Maracine FN
DOMO ARAD 0257/218.344/345 Calea Radnei, nr. 298, complex Real
DOMO SANNICOLAU MARE 0256/370.144 Str. 1 Decembrie 1918 nr. 28
DOMO BRAILA 0239/612.165 Str. Danubiului nr. 2
DOMO BRAILA 0239/ 690.090 Aleea Mecanizatorilor nr 4
DOMO GIURGIU 0246/210.159 Str. Bucuresti bloc 6/2 S
DOMO CAMPINA 0244/375.070 Bd Carol I. Nr 33, Bl J 14
DOMO BRAILA 0239/627.742 Str. Mihai Eminescu Nr 90 Complex Dunarea
DOMO BUZAU 0238/715.493 P-ta Daciei nr.1, Complex Dacia, demisol
DOMO RM SARAT 0238/567.004 B-dul. Victoriei nr. 2, Complex Victoria, etaj 2
DOMO GALATI 0236/473.099 Str. Brailei Corp Adiacent bl. BR 5A
DOMO OLTENITA 0242/515.671 Str. Republicii, Nr 68, Complex BIG
DOMO GALATI 0236/417.274 Str. Domneasca nr. 24, Complex Winmark
DOMO BREAZA 0244/342.647 Str. Republicii nr. 11-12
DOMO PLOIESTI 0244/585.065 Soseaua Vestului, nr. 9
DOMO GALATI 0236/410.133 Str. Otelarilor, micro 21
DOMO PLOIESTI 0244/592.444 B-dul Republicii , nr. 17-25, Complex Winmarkt (demisol)
DOMO URLATI 0244/271.017 Str. 1 Mai 141
DOMO BUCURESTI MEX PIPERA 021/242.88.58 Str. Fabrica de Glucoza, nr. 21
DOMO BUCURESTI LUJERULUI 021/430.62.48 Bd. Iuliu Maniu nr 51 bl. 22 B, sector 6
DOMO BUCURESTI CORA PANTELIMON 021/255.26.28 Sos. Vergului nr 18, parter, Complex Cora-Mobexpert
DOMO BUCURESTI IANCULUI 021/250.67.36 Sos. Iancului nr 4, sector 2
DOMO BUCURESTI MSC 021/316.27.31/05.43 Calea Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6
DOMO BUCURESTI BUDAPESTA 021/335.27.30 Bd. Dimitrie Cantemir nr. 11A, sector 4
DOMO BUCURESTI OBOR 021/252.69.26 Sos. Colentina nr. 2, sector 2
DOMO BUCURESTI 021/242.07.11 B-dul Colentina, nr. 6, Sector 2
DOMO BUCURESTI 021 / 344.23.23 344.24.24 Calea Vitan nr. 236, Etaj 1, complex REAL PANVITAN
DOMO BUCURESTI 021 / 314.24.54 Sos. Oltenitei nr. 4A
DOMO BUCURESTI 021/345 16 68, 021/345 16 69 B-dul 1 decembrie 1918, nr. 33A, Complex Iris Mall-Auchan
DOMO OTOPENI 021/316.33.67 Calea Bucurestilor 224E, cladirea AB4, et1, Aeroportul International Henri Coanda-Bucuresti
DOMO ONESTI 0234/318.081 Str. Marasesti, nr. 1
DOMO SUCEAVA 0230/251 222 Iulius Mall Suceava, Calea Unirii 22.
DOMO BOTOSANI 0231/511.226 Str. Primaverii, nr. 24
DOMO FOCSANI 0237/620.548 Str. Independentei, nr.28
DOMO FOCSANI   str. Brailei nr. 102
DOMO SUCEAVA 0230/515.265 Bd George Enescu, nr. 42
DOMO ROMAN 0233/741.040 Pietonal Stefan cel Mare, bl. M 7 parter
DOMO BACAU 0234/519.950 Str. Nicolae Balcescu, nr. 1
DOMO TECUCI 0236/815.160 Str. Gheorghe Petrascu, nr. 23
DOMO VASLUI 0235/314.777 Str. Stefan cel Mare nr. 82, Complex Winmarkt, demisol
DOMO SUCEAVA 0230/521.918 Str. Universaitatii nr.15 -19
DOMO PIATRA NEAMT 0233/222.340 Str. Obor
DOMO IASI 0232/233.146 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54
DOMO ROMAN 0233/740.047 Soseaua de Centura
DOMO IASI 0232/279.990 Soseaua Pacurari, nr. 92
DOMO IASI 0232/240400 Str. Pavlov nr 14
DOMO IASI 0232/224.041 str. Palat nr.1, complex Moldova Mall, etaj 4.
DOMO VASLUI 0235/314.140 str. Stefan cel Mare, nr. 275A, Complex Silver Mall
DOMO CRAIOVA 0251/416.840 Str. Unirii Nr 5 Et 3 si 4 Mag "Mercur"
DOMO CRAIOVA 0251/543053 Calea Bucuresti nr. 142
DOMO RM.VALCEA 0250/733.811 Bd General Magheru Nr 8
DOMO TARGOVISTE 0245/218.941 Bd Libertatii Bl B2 parter
DOMO TR. MAGURELE 0247/415.144 Str. Vlad Tepes bl. M 1, parter
DOMO MORENI 0245/664.040 Str. Capitan Pantea Ion bl L1A
DOMO CR.DE ARGES 0248/729.535 Intersectia str.Traian cu str.Valea D-nei
DOMO DRAGASANI 0250/810.002 Str. Tudor Vladimirescu Bl T 9 parter
DOMO CAMPULUNG 0248/511.441 P-ta Juramantului Nr 1
DOMO DR.TR.SEVERIN 0252/333.220 Str. I. C. Bratianu Nr 2
DOMO RM.VALCEA 0250/737.354 Str. Gib. Mihaiescu, nr. 30
DOMO TARGOVISTE 0245/213.103 Str.Arsenalulului Nr.14/Locotenent Stancu Ion f.n
DOMO PITESTI 0248/224.467 Str. Exercitiu nr. 224
DOMO PITESTI 0248/615583 Galeriile comerciale Iris, Auchan Pitesti, sat Geamana, Comuna Bradu, DN 65 B
DOMO TARGU JIU 0253/224.011 Str. Luncilor
DOMO ALEXANDRIA 0247/310.045 str Libertatii bl. A4-B1-C1, jud. Teleorman.
DOMO RAMNICU VALCEA 0250/739.975 Str. Calea lui Traian nr. 127, Complex Winmarkt Cozia
DOMO Gaesti 0245/713.115 Str. 13 Decembrie nr. 49
DOMO Slatina 0249/438684 strada Alexandru Ioan Cuza ,nr 20,et 2
DOMO Slatina 0249/420100 Str. Nicolae Titulescu ,nr 29, complex Kaufland
DOMO NAVODARI 0241/760.462 Str. Nuferilor Nr 1
DOMO CALARASI 0242/331.320 Str. Prelungirea Bucuresti Bl M 2 parter
DOMO MEDGIDIA 0241/822.101 Str.Republicii nr 9C, Bl G2, Parter
DOMO CONSTANTA 0241/545.226 Str. Rascoala 1907 Nr 8
DOMO MANGALIA 0241/740.005 Sos. Constantei Nr 21 Bl D Sc A AP 2
DOMO CERNAVODA 0241/235.198 Str. Anghel Saligny Nr 22
DOMO TULCEA 0240/510.821 Str. Piata Civica Nr 1 Com "Diana"
DOMO TULCEA 0240/526.222; 0240/523.199 str.Babadag nr. 159, complex "Coral Plaza"
DOMO FETESTI 0243/361.277 Str. Calarasi Bl 9 parter
DOMO SLOBOZIA 0243/231.634 Bd Matei Basarab Bl U Sc C
DOMO MANGALIA 0241/755.455 Str. Rozelor Nr 8 Bl R 4 Sc A Ap 3
DOMO CONSTANTA 0241/613.757 B-dul 1 decembrie 1918, nr. 21
DOMO CONSTANTA 0241/483.147 Str. Stefan cel Mare, nr. 36-30 - Tomis Mall
DOMO CONSTANTA 0241/825.499 Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C
DOMO DEJ 0264/213.076 Str. P-ta 16 Februarie, nr. 3
DOMO CLUJ NAPOCA 0264/590.630 Str. Emil Isaac, nr. 20 (colt cu str. Baritiu)
DOMO CLUJ NAPOCA 0264/592.111 Str. Republicii, nr. 109
DOMO CLUJ NAPOCA 0264/425.323 Str. Campului nr.9-19
DOMO BISTRITA 0263/235.849 Str.Independentei Nr,97-99
DOMO TURDA 0264/322.444 Str. Calea Victoriei
DOMO CLUJ NAPOCA 0264/415.766 Str. Fabricii, nr. 12
DOMO CLUJ NAPOCA 0264/ 275035 Str. Avram Iancu nr. 492-500, Complex Polus Center
DOMO SEBES 0258/730.900 Str. Lucian Blaga Nr 71
DOMO BLAJ 0258/710.044 Bd Republicii Nr 5
DOMO ALBA IULIA 0726/147.660 Calea Motilor, Complex Kaufland
DOMO TG MURES 0265/263.180 Str. Gheorghe Doja, nr. 62-64
DOMO PETROSANI 0254/543.040 Str. 1 Decembrie 1918 Nr 85
DOMO DEVA 0254/232.055 Bd Iuliu Maniu, Centrul Comercial Central, Corp D
DOMO HUNEDOARA 0254/711.075 Avram Iancu, nr. 9
DOMO TG MURES 0265/255.008 Str. Predeal nr. 88 - Complex Spar
DOMO ORASTIE 0254/240.550 Str. Armatei nr 1 , complex Palia
DOMO TG-SECUIESC 0367/402.504 Str. Gheorghe Doja, Nr 44
DOMO MIERCUREA CIUC 0266/314.822 Str. Petofi Sandor Nr 18 Mag "Tulipan"
DOMO SIBIU 0269/211.156 Piata Unirii Nr 10, Complex Dumbrava, demisol
DOMO BRASOV MAGNOLIA 0268/310.008 Str. Crisului Nr. 18, Complex Magnolia
DOMO SIGHISOARA 0265/776.011 Str. Mihai Viteazul, Nr 40
DOMO SF GHEORGHE 0267/318.539 Str. Grof Miko Imre, Nr 6, et 3, Complex comercial Sugas
DOMO FAGARAS 0268/218.684 Str. Republicii Nr 7
DOMO BRASOV 0268/336.991 Calea Bucuresti nr. 229, Complex Macromall parter
DOMO INT. BUZAULUI 0267/371.600 Str. Mihai Viteazul Nr 143 Bl 6F
DOMO NEHOIU 0238/554.734 Str. Mihai Viteazul, Nr 10
DOMO MEDIAS 0269/845.147 Str. M.Eminescu, Nr 4, C."Transilvania", et.1
DOMO COVASNA 0267/340.154 Str. Libertatii Nr. 2, Sc. B, parter
DOMO ODORHEIU SECUIESC 0266/213.007 Str. 1 decembrie 1918 Nr 7, Complex Merkur, etaj 1
DOMO SIBIU 0269/233.348 Str. Selimber FN
DOMO BRASOV 0268/312.767 Calea Bucuresti nr.112
Technomarket TARGOVISTE 0245/216.203 Str. Locotenent Stancu Ion nr. 2D
Technomarket DEVA 0254 /227120 Calea Zarandului, nr. 87, Complex Real
Technomarket BUCURESTI 021/313.2064 Soseaua Vitan-Barzesti nr. 7A, Parc Comercial Vitantis
Technomarket TURDA - Complex Solaris Shopping Park, str. Campiei nr. 121
Technomarket BUCURESTI 021/380.50.48 Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, km 13, Complex Comercial West Park Militari,
Str. Flanders, nr.7-13 (langa Hornabach)
Technomarket ORADEA 0259/412387 Complex Comercial Real nr. 2, Str. SUISULUI NR. 10A