Media / Comunicare

Regulamentul oficial al concursului
“Castiga un Ford cu DOMO si Whirlpool”

Sectiunea 1. ORGANIZATORII SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de catre
 S.C. DOMO RETAIL S.A.,  societate comerciala cu sediul in Targu Secuiesc , str Abatorului , nr.17 .Cod de Identificare fiscala RO6529672, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J14/958/1994, Cont IBAN RO86BRDE150SV01059101500, deschis la BRD-Groupe Societe Generale Targu Secuiesc, reprezentata prin Lorand Szarvadi-Teglas, in calitate de  Director General  (DOMO)
In colaborare cu
S.C. Whirlpool Romania S.R.L., societate comercia la cu sediul in Bucuresti, str. Dimitrie Pompei, nr 9-9A, sector 2. Cod de Identificare fiscala  RO8223504  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1781/1996, Cont IBAN RO 28ING0001000107408911, deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentata prin Mioara Bolozan in calitate de Director de Marketing (WHIRLPOOL)
( denumite in continuare ”Organizatorii”)

Extragerea va fi organizata in incinta Complexului Comercial Polus Center din str. Avram Iancu,nr. 492-500, Cluj Napoca.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos:

Sectiunea 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si desfasurata in magazinele DOMO din Cluj Napoca,  mai jos; In orice magazin din Cluj Napoca, precum si pe site-ul DOMO (www.domo.ro) participantii la campanie pot afla detalii despre magazinele din care pot fi achizitionate produse.

  1. Domo Cluj Napoca - Str. Fabricii, nr. 76
  2. Domo Cluj Napoca - Str. Emil Isaac, nr. 20 (colt cu str. Baritiu)
  3. Domo Cluj Napoca - Str. Republicii, nr. 109
  4. Domo Cluj Napoca - Str. Campului
  5. Domo Cluj Napoca - Str. Fabricii, nr. 12
  6. Domo Cluj Napoca - Str. Avram Iancu nr. 492-500, Complex Polus Center


Sectiunea 3. Durata campaniei

 Campania se va desfasura in intervalul 12 octombrie 2007 (ora 12:00) – 15 noiembrie 2007 (ora 12:00)

Sectiunea 4. Descrierea Premiilor
 
 Premiul care poate fi castigat este:

- O masina marca Ford Fiesta Comfort, serie sasiu: wfohxxgajh7j02297, serie motor: 7j02297, culoare apple metalic cu valoarea unitara de  9 518 Euro (cu accize si TVA inclus), valoare  echivalata in Lei la cursul BNR din ziua extragerii.

Premiul  va fi  adjudecat prin tragere la sorti.

Sectiunea 5. Drept de participare

Au drept de participare numai persoanele fizice cu domiciliul in Romania, avand varsta de cel putin 18 ani impliniti. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei DOMO RETAIL S.A. si S.C. Whirlpool Romania S.R.L, asociatii/actionarii, administratorii si angajatii societatilor comerciale in ale caror magazine se desfasoara promotia, precum si rudele pana la gradul patru inclusiv ai tuturor celor mentionati anterior.
Castigatorul premiului este de acord sa semneze la solicitarea organizatorilor, in momentul primirii premiilor, o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, un consimtamant de publicitate si un proces verbal de indeplinire a criteriilor de participare stabilite prin prezentul regulament.


Sectiunea 6. Mecanismul Campaniei

Mecanismul Campaniei consta in posibilitatea castigarii premiului oferit in cadrul campaniei conform procedurii descrise mai jos.
In momentul achizitionarii de produsecu marca Whirlpool  din magazinele participante la promotie, fiecare cumparator(Participant) va primi un talon de participare la tombola. Pentru cumparaturi de produse aferente unui document fiscal, se va primi un singur talon.

Taloanele de tombola se vor inmana de catre reprezentantii magazinului - la  casele de marcat dupa tiparirea  documentuui fiscal (care atesta cumpararea de produse Whirlpool in perioada de valabilitate a promotiei) si vor trebui completate cu urmatoarele informatii: nume, prenume, telefon, numarul  nr. document fiscal (bon fiscal/factura) , CNP, semnatura. Prin completarea talonului, participantii sunt de acord  cu folosirea datelor cuprinse in talon in vederea indeplinirii formalitatilor de acordare a premiului.
Completarea lizibila si corecta  a taloanelor  este responsabilitatea participantului la promotie. Documentele fiscale  vor fi pastrate de catre participanti  pentru verificari ulterioare, in caz de castig, in caz contrar premiul castigat va fi anulat.

Completarea talonului se face in intregime, necompletarea unuia din campurile existente ducand la nevalidarea acestuia , respectiv in final a castigului. Talonul va fi introdus in urna pentru tragerea la sorti, dupa completare si validare.
Primirea taloanelor de participare se va realiza pana la data de 15 noiembrie 2007, ora 12:00 .

Sectiunea 7. PROCEDURA DE EXTRAGERE SI PRIMIREA PREMIULUI

Tragerea la sorti pentru premiu va avea loc la data de  20 noiembrie  2007 dupa ora 18:00 in incinta Magazinului Domo din Complex Polus Center Cluj situat in Cluj Napoca Str. Avram Iancu nr. 492-500 , in prezenta unei comisii formate din 2 reprezentanti ai firmei DOMO RETAIL S.A. si o persoana desemnata din randul participantilor si/sau cumparatorlor prezenti la eveniment, sub supravegherea unui notar public.

Fiecare talon se va extrage manual si va fi verificat pentru a i se constata validitatea. Talonul va fi considerat ca nefiind valid in cazul in care se va constata ca nu contine urmatoarele informatii: nume, prenume, telefon, numarul documentului fiscal, CNP, semnatura.

 In cazul in care se va extrage un talon invalid, acesta va fi anulat si se va proceda la extragerea unui alt talon.

Pentru premiu oferit de Organizatori se vor extrage cel mult 3 taloane consecutiv (un castigator si doua rezerve).

Titularul  primului talon extras va fi declarat castigator, daca va fi  validat.
 
 Castigatorul va participa la toate activitatile de marketing organizate de DOMO, legate de aceasta promotie.

Castigatorul va fi instiintat telefonic in termen de 24 ore de la primirea de catre Organizatori  a procesului verbal de tragere la sorti autentificat de notarul public; in situatia in care acesta nu este gasit la telefon Organizatorii  il var informa  pe acesta prin scrisoare recomandata transmisa prin posta sau curieri autorizati, cu confirmare de primire.

De la data primirii telefonului sau a primirii instiintarii castigatorul se poate prezenta in termen de 5 zile calendaristice in vederea ridicarii premiului.
 
In cazul in care castigatorul nu se prezinta pana la termenul limita sau a pierdut  documentul fiscal, ori in cazul in care titularul talonului  castigator nu prezinta  documentul fiscal, nu a prezinta buletinul (cartea) de identitate sau un alt act care sa ii probeze identitatea, DOMO va urma aceeasi procedura de instiintare pentru rezerva 1. Rezerva 1 poate veni in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii telefonului sa-si ridice premiul. Procedura sus mentionata va fi respectata, dupa caz si pentru rezerva 2.

In cazul in care nici castigatorul si nici rezervele nu indeplinesc conditiile procedurale mentionate mai sus, premiul constand in automobilul marca  Ford Fiesta va  ramane in proprietatea DOMO.

Numele castigatorului va fi  disponibil si la birourile de informatii ale magazinelor participante precum si pe  site-ul www.domo.ro, in 48 ore de la data primirii procesului verbal de tragere la sorti remis de notarul public.

Intrarea in posesia premiului este conditionata de  prezentarea de catre castigator a documentului fiscal si a buletinului (cartii) de identitate (sau alt document care poate sa-i probeze identitatea ). In cazul in care aceste conditii vor fi indeplinite, castigatorului i se va acorda premiul.


In timpul desfasurarii campaniei si ulterior extragerii, Organizatorii nu vor folosi informatiile cuprinse in taloane prin prelucrare in sisteme de evidenta ori sub orice alta forma, urnele fiind sigilate inainte si dupa extragerea castigatorului, iar taloanele distruse  ulterior validarii castigatorului.

Sectiunea 8. IMPOZITE SI TAXE

 Dupa validare, castigatorul v-a putea ridica premiul constand in autoturismul mai sus mentionat, in maxim 12 saptamani de la extragere, cu conditia respectarii acestui termen de livrare si de catre societatea cu care DOMO RETAIL S.A. a incheiat contractul de vanzare-cumparare avand ca obiect autoturismul acordat drept premiu in cadrul prezentului concurs. Orice depasire a termenului contractual de livrare a autoturismului produsa din culpa furnizorului  va atrage automat prelungirea corespunzatoare a datei predarii autoturismului catre castigator.

DOMO  va inmana premiul numai dupa retinerea impozitului pe venitul aferent castigului.

In cazul in care castigatorul nu poate plati impozitul pe venit aferent valorii autoturismului castigat, DOMO RETAIL S.A. va proceda la vanzarea autoturismului, la retinerea impozitului si va inmana castigatorului diferenta de pret in lei rezultata dintre valoarea castigului brut si impozitul aferent.

Castigatorul va intra in posesia premiului la o data ulterioara comunicata de organizator. Intrarea in posesie a premiului este conditionata de retinerea impozitului pe venit aferent castigului.

Organizatorii nu-si asuma raspunderea pentru nici un fel de taxe, impozite sau alte restrictii de natura fiscala care pot aparea in legatura cu premiile acordate, potrivit prevederilor din Codul fiscal privind impozitul pe castigt.

Setiunea 9. DISPOZITII FINALE

Prin inscrierea la tombola participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui talon  participant, decizia comisiei este definitiva.

Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra talonului.

Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.


In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

In cazul in care organizarea promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorii isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

Premiul  neacordat, indiferent de motiv, va ramane in proprietatea DOMO, care-si rezerva dreptul de a le folosi in promotiile urmatoare.

 Regulamentul oficial al promotiei va fi disponibil in toate magazinele mentionate mai sus.

Regulamentul oficial al Campaniei promotionale ““Castiga un Ford cu DOMO si Whirlpool” este semnat in numele si pentru S.C. DOMO RETAIL S.A. de catre Dl. Lorand Szarvadi-Teglas, Director General, iar pentru Whirlpool Romania S.R.L. de catre dna. Mioara Bolozan, Director de Marketing, la Bucuresti, astazi, 09.10.2007, data semnarii.

Organizatori:

DOMO Retail  S.A.
si
Whirlpool Romania SRL